Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Wij zijn officieel dealer van :

    sponsor_image sponsor_image sponsor_image sponsor_image sponsor_image sponsor_image sponsor_image sponsor_image sponsor_image sponsor_image sponsor_image sponsor_image sponsor_image sponsor_image

VCA-keuringenZijn uw machines al gekeurd?

Machines periodiek laten keuren door een deskundige is verplicht volgens de Arbowet uit 1998, art 7.4a lid 3. Deze verplichting geldt voor u, als eigenaar van machines en werktuigen. Om er voor te zorgen dat u aan uw wettelijke verplichtingen kunt voldoen, Kunnen wij de machines jaarlijks voor u keuren. Deze keuring is begonnen met landbouw- en tuin- en parkmachines, maar is uitgegroeid tot een volwaardige keuring voor al uw arbeidsmiddelen. Wat u daarmee bereikt? Veilige machines, voor uzelf en voor uw personeel.

Uw verantwoordelijkheid als machine-eigenaar

Het is niet alleen de wet die eist dat groenaannemers, loonwerkers en boeren veilig werken. Ook opdrachtgevers en verzekeraars vragen steeds vaker dat u alles op het gebied van veiligheid voor elkaar heeft. De verantwoordelijkheid van de machine-eigenaar voor zijn machine is groot. Als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een ongeluk, dan moet u bewijzen dat u al het mogelijke heeft gedaan om ongevallen te voorkomen. Laat daarom uw materieel keuren. De deskundigheid van ons als uw VCA Keuringsbedrijf verzekert u van een onafhankelijke, deskundige keuring waarmee u of uw medewerkers zelf geen risico lopen. U vrijwaart u en uw medewerkers van claims van een collega in het geval er toch een ongeval mocht gebeuren. U heeft met het keurmerk dan een hele kopzorg minder.

Waarborg voor kwaliteit

Bij een VCA Keuringsbedrijf worden machines periodiek gekeurd volgens de veiligheidseisen uit de Richtlijn Arbeidsmiddelen, NEN 3140 en het Voertuig Reglement. De keuringen worden verricht door een deskundige keurmeester. De goedgekeurde machines zijn herkenbaar aan de keursticker Een waarborg voor veiligheid.

Goed gekeurde machines gaan langer mee

Als erkent VCA keuringsbedrijf keuren wij uw machines desgewenst op uw eigen bedrijf. Bij het jaarlijks keuren van de machines kunt u eenvoudig besparen op de kosten van onderhoud en reparatie. Want kleine gebreken worden snel vastgesteld en noodzakelijk onderhoud direct uitgevoerd. Dat verhoogt de duurzaamheid en als vanzelfsprekend ook de veiligheid van uw machines. Na afloop van de keuring(en) krijgt u een keuringsrapport met de bevindingen van de keuring(en). En op de machine komt een keuringssticker.